Η σήμανση CE, τι σημαίνει και γιατί είναι αναγκαία

Πιστοποιήσεις σήμανση CEΗ ανάγκη για ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών και  για  τη διευκόλυνση του ελεύθερου εμπορίου, δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε η σήμανση CE. Ο κοινός αυτός κώδικας αναφέρεται σε ομάδες προϊόντων που έχουν συγκεκριμένες ιδιότητες, ενώ παράλληλα πρέπει να ακολουθούνται κάποιοι κανόνες κατά την παραγωγή τους, ώστε να διασφαλίζεται ο καταναλωτής και η προστασία του περιβάλλοντος.

Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και την  Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η σήμανση δηλαδή CE, είναι ευθύνη του κατασκευαστή.

Για να μπορέσει ένας κατασκευαστής κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών να χρησιμοποιεί τη σήμανση CE, θα πρέπει τα συστήματα που παράγει, να περάσουν από μια σειρά συγκεκριμένων δοκιμών, που θα κρίνει και κατηγοριοποιήσει το προϊόν του.

Ο κατασκευαστής κουφωμάτων θα πρέπει να έχει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά επιδόσεων από τις εταιρίες διέλασης προφίλ, να πληρεί τις προδιαγραφές κατασκευής των προϊόντων αυτών, να εφαρμόζει σύστημα ελέγχου παραγωγής και να κατέχει δήλωση συμμόρφωσης για κάθε τύπο κατασκευής.

Στο πλαίσιο της μεταβίβασης των αρχικών δοκιμών τύπου Cascading ITT (προτύπων EN 14351-1 και EN-13830 σήμανσης CE) για την κατασκευή πορτών, παραθύρων και υαλοπετασμάτων, η ELVIAL βεβαιώνει ότι η εταιρία Markal, κατασκευάζει κουφώματα αλουμινίου Elvial Multilock Systems τηρώντας πιστά τις διαδικασίες και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει θέσει η Elvial.

Για τον τρόπο και τη διαδικασία κατασκευής, υάλωσης, εφαρμογής μηχανισμού και αποθήκευσης.