Επειδή στη markal μας αρέσει να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με τα λόγια,

Το καινοτόμο σύστημα ΤΗΕΤΑ της Μαρκάλ, τοποθετημένο, σε ιδιωτική κατοικία στον Άγιο Σύλλα.